Law No. 6698  Protection of Personal Data

Law No. 6698 Protection of Personal Data

Tarih : 18.09.2017
Konu : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulamaları

Kişisel Veri Tanımı (Mevzuata göre) :

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu
bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler
değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir.
Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel,
ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi,
sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri
kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş,
resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir
kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamındaki uygulamalarımız :

1- Kişisel verileriniz, sadece yasal yükümlülükler nedeniyle ve resmi işlemler kapsamında kamu kurumları ile
paylaşılmaktadır.

2- Bilgisayar ortamındaki kişisel veri dokümanlarınıza sadece İK ve İdari İşler bölümündeki yetkili personel
ulaşacak şekilde Server yetkilendirilmesi yapılmıştır.

3- Basılı vaziyetteki kişisel veri dokümanlarınız İK ve İdari İşler bölümünde sadece yetkili personelin
ulaşabileceği şekilde kilitli dolaplarda ve İK arşivinde muhafaza edilmektedir.

4- Kişisel verilerinizin üçüncü şahıslar ile paylaşımı, izniniz olması halinde gerçekleşmekte ve onayınız
olmaksızın üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır.

5- Kişisel verilerin saklanması, ilgili oldukları bölümlerin yöneticilerinin sorumluluğundadır.
KVK kanununun 4.maddesi gereğince kişisel verilerinizin doğru ve güncel olarak tutulması gerekmektedir. Bu
nedenle kişisel verilerinizde değişiklik olduğunda İK ve İdari İşler bölümüne bildirmenizi rica ederiz.

Not: 27.05.2016 tarihinde yayınlanan ve taraflarca imzalanan “BGY01/T08-Bilgi Güvenliği Anlaşması” ve
“BGY01/T10-Tedarikçi Firma Gizlilik Sözleşmesi” sini bu vesile ile tekrar hatırlatır, bu anlaşmaya göre
hareket edilmesi gerektiğini dikkatinize sunarız.

Saygılarımızla,
ERNA-MAŞ Yönetimi

Erna Maş A.Ş.

Erna Maş A.Ş.

Turkey’s oldest and largest small kitchen and  home appliances manufacturer company celebrating its 40th year as of 2016.